fbpx
Επιλογή Σελίδας
Χορηγούμενη καταχώρηση

 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες που  ωθούν τις γυναίκες να αναβάλλουν τη μητρότητα. Λόγω αυτής της κατάστασης, γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο να αναζητούν τη λύση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μέσω της διαδικασίας της δωρεάς ωαρίων, μιας μεθόδου εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπου τα ωάρια προέρχονται από δότριες. Αυτή η μέθοδος αναπαραγωγής είναι όλο και πιο ζητούμενη, πράγμα που μπορεί να δυσκολέψει τα κέντρα αναπαραγωγής να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση, είτε λόγω έλλειψης δοτριών είτε λόγω έλλειψης ποικιλίας φαινοτύπων.

Η Ovobank, η πρώτη τράπεζα ωαρίων στην Ευρώπη, δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα κέντρα αναπαραγωγής να καλύψουν αυτήν τη ζήτηση. Οι τράπεζες ωαρίων συνεργάζονται άμεσα με τα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, παρέχοντας κατεψυγμένα ωάρια για χρήση σε θεραπείες, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαδικασία επιλογής δοτριών και της ωοληψίας.

Σε αυτό το άρθρο, τονίζουμε τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με μια τράπεζας ωαρίων, όπως με την Ovobank, για τα κέντρα που προσφέρουν θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

 

Πέντε πλεονεκτήματα της χρήσης ωαρίων από τράπεζα ωαρίων.

1. Αυστηρά πρωτόκολλα επιλογής δοτριών

Οι πιθανές δότριες υποβάλλονται σε αυστηρή διαδικασία ελέγχου με γενικούς ελέγχους υγείας, αναλύσεις αίματος, ορμονικές αναλύσεις, λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό και πραγματοποιείται γυναικολογική εξέταση. Στην Ovobank, πραγματοποιούμε επίσης εκτενή γενετική ανάλυση για περισσότερες από 30 ασθένειες που σχετίζονται με το χρωμόσωμα Χ, προκειμένου να αποκλείσουμε την παρουσία ασθενειών ή γενετικών ανωμαλιών που είναι ασυμβίβαστες και ενδέχεται να επηρεάσουν το μελλοντικό έμβρυο και την εγκυμοσύνη.

2. Χωρίς λίστες αναμονής

Οι τράπεζες ωαρίων διαθέτουν μεγάλη λίστα δοτριών που είναι διαθέσιμες, επιτρέποντας την εύρεση δότριας που είναι φαινοτυπικά συμβατή σε λιγότερο χρόνο, ακόμα και όταν η ασθενής έχει δυσεύρετο φαινότυπο ή ανήκει σε μια εθνοτική μειονότητα. Η Ovobank δεν διαθέτει λίστες αναμονής και προσφέρει μια ποικιλία δοτριών από όλες τις εθνότητες και με διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ασθενών των συνεργαζόμενων κλινικών. Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της χρήσης κατεψυγμένων ωαρίων από μια τράπεζα ωαρίων είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι συγχρονισμένη η διέγερση των ωοθηκών των δοτριών με την προετοιμασία του ενδομήτριου της αποδέκτριας. Τα ωάρια μπορούν να αποψυχθούν και να χρησιμοποιηθούν για άμεση γονιμοποίηση οποιαδήποτε στιγμή. Η μεταφορά των εμβρύων μπορεί να προγραμματιστεί στην καλύτερη στιγμή για την ασθενή, και τα ποσοστά ακύρωσης του κύκλου είναι πολύ χαμηλά.

 

3. Υψηλά ποσοστά επιβίωσης των ωάριων και επιτυχημένη εγκυμοσύνη

Μία παρτίδα ωαρίων από την Ovobank εξασφαλίζει τουλάχιστον 6-7 ώριμα ωάρια, εξαλείφοντας την αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων από την διέγερση των ωοθηκών της δότριας για την λήψη φρέσκων ωαρίων. Όταν αποψυχθούν σύμφωνα με τα κατάλληλα πρωτόκολλα, το ποσοστό επιβίωσης είναι κοντά στο 100%. Συνεπώς, η χρήση κρυοσυντηρημένων ωαρίων από μια τράπεζα ωαρίων δεν σημαίνει χαμηλότερη πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης. Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα αποψυγμένα ωάρια και τα φρέσκα ωάρια έχουν παρόμοια ποσοστά γονιμοποίησης, εμφύτευσης και εγκυμοσύνης.

4. Χαμηλότερο κόστος

Μία θεραπεία με κρυοσυντηρημένα ωάρια είναι πιο οικονομική. Καθώς το κόστος της διέγερσης των ωοθηκών των δοτριών και της ωοληψίας καλύπτονται ήδη στην τιμή της παρτίδας κρυοσυντηρημένων ωαρίων, η τιμή είναι χαμηλότερη από εκείνη των θεραπειών δωρεάς με φρέσκα ωάρια.

 

5. Υποστήριξη και συνεχής επικοινωνία με το κέντρο σας

Γνωρίζουμε ότι το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι μόνο στο δικό μας χέρι και ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει δημιουργήσει διάφορα συστήματα για να αυξήσει την ασφάλεια της αποστολής των παρτίδων και να βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχίας.

Τα εργαλεία Ovoscan, Ovolabel και Ovotracker βοηθούν στον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας αποστολής των ωαρίων. Τα ειδικά δοχεία που περιέχουν τα ωάρια είναι ειδικά σχεδιασμένα και ενισχυμένα αλουμινένια δοχεία και παρακολουθούνται τηλεμετρικά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας Ovotracker, παρέχοντας λεπτομέρειες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η τοποθεσία GPS.

 

Επίσης, προσφέρουμε επαγγελματική κατάρτιση στα εργαστήριά μας μέσω των μαθημάτων και εργαστηρίων του Ovolearning, όπου ειδικοί από όλο τον κόσμο μπορούν να λάβουν εκπαίδευση για πρωτόκολλα απόψυξης, εμβρυική βιοψία, ICSI και άλλες τεχνικές.