fbpx
Επιλογή Σελίδας
Η σημασία των βλαστοκυττάρων που συλλέγονται κατά τον τοκετό

Τα βλαστοκύτταρα του νεογέννητου που συλλέγονται κατά τον τοκετό από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ίδιο το παιδί, αλλά και από τα ιστοσυμβατά μέλη της οικογένειάς του. Αυτό είναι εφικτό επειδή τα βλαστοκύτταρα είναι απόλυτα ιστοσυμβατά με το ίδιο το παιδί (διότι αποτελούν μέρος του σώματός του), αλλά έχουν επίσης και υψηλού βαθμού ιστοσυμβατότητα με τα αδέλφια του και τους γονείς του, δεδομένου ότι η ιστοσυμβατότητα κληρονομείται. Επειδή πρόκειται για πολύ νεαρά βλαστοκύτταρα, δεν απαιτείται 100% ιστοσυμβατότητα για να χορηγηθούν, εάν τα συγκρίνουμε με άλλες πηγές ενήλικων βλαστοκυττάρων (όπως τον μυελό των οστών).

 

Η ιδιωτική φύλαξη βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος έχει διά νόμου καθιερωθεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου από το 2000 και διέπεται από ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμο, με μικρές παραλλαγές ως προς τον ιολογικό έλεγχο στις διάφορες χώρες. Ο νόμος 3984/2011 περιγράφει την αντικειμενικότητα στην ενημέρωση των γονέων ως προς τα αναμενόμενα οφέλη της αυτόλογης-ιδιωτικής φύλαξης (σε αντιδιαστολή με τα οφέλη της αλλογενούς-δημόσιας φύλαξης) στο άρθρο 48 και την αδειοδότηση των ιδρυμάτων φύλαξης και των μαιευτηρίων, όπου γίνεται η συλλογή. Ο γυναικολόγος οφείλει να ενημερώνει τους γονείς για τη δυνατότητα φύλαξης των βλαστοκυττάρων στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα και η επιλογή από εκεί και πέρα αφορά την οικογένεια.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση πολλών ασθενειών μέσω θεραπειών που υπάρχουν σήμερα, αλλά και μέσω αυτών που θα αναπτυχθούν στο μέλλον

Η ομφαλοπλακουντιακή μονάδα περιέχει βλαστοκύτταρα από κάθε όργανο του σώματος και αποτελεί την πληρέστερη πηγή βλαστοκυττάρων

Είναι νεαρά και ποιοτικά ανώτερα από τα βλαστοκύτταρα που συλλέγονται στην ενήλικη ζωή

Μπορούν να ελεγχθούν εάν μεταφέρουν κληρονομική ασθένεια

Δεν μεταφέρουν λοιμογόνους και μολυσματικούς παράγοντες

Η αποθήκευσή τους αποτελεί το πρώτο υλικό με το οποίο ένα παιδί έρχεται στη ζωή και μπορούν οι θεράποντες ιατροί να επανέλθουν μελλοντικά σε επανεξέτασή του, εάν προκύψουν διαγνωστικά προβλήματα (αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν τα βλαστοκύτταρα φυλάσσονται επώνυμα)

Η τάση της ιατρικής είναι να χρησιμοποιούνται αυτόλογα κύτταρα και, ακόμα και εάν αυτά πάσχουν, προτιμά να τα διορθώνει και να τα επαναχορηγεί στον ασθενή (γονιδιακές θεραπείες), παρά να προβαίνει σε αναζήτηση αλλογενών κυττάρων από συμβατούς δότες

Δεν απαιτείται απόλυτη ιστοσυμβατότητα όταν πρόκειται να χορηγηθούν σε άλλα μέλη της οικογένειας, επομένως μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από το ίδιο το παιδί όσο και από την οικογένειά του

Δε χρειάζεται η λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων μετά τη μεταμόσχευσή τους, επειδή πρόκειται για υλικό που προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό και δεν απορρίπτεται

Η τεχνολογία της κρυοσυντήρησης μπορεί να τα διατηρεί για πολλά χρόνια, ακόμα και πέρα από τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής

 

    Έχει υπολογισθεί ότι η πιθανότητα ανάγκης χρήσης βλαστοκυττάρων σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου είναι περίπου 1 στις 200. Η πιθανότητα χρήσης τους μέχρι την ηλικία των 20 ετών για την περίπτωση καρκίνου ή λευχαιμίας είναι 1 προς 2000, ενώ ένα στα τρία άτομα άνω των 60 ετών σήμερα θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί αν είχαν φυλάξει τα βλαστοκύτταρά τους

Με τη φύλαξή τους διασφαλίζεται το μελλοντικό ενδεχόμενο θεραπείας καρκίνων, αυτοάνοσων ασθενειών (π.χ. νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα, νόσος του Crohn, ελκώδης κολίτιδα, αγγειίτιδες, σκλήρυνση κατά πλάκας), εκφυλιστικών-τραυματικών παθήσεων (π.χ. εγκεφαλική παράλυση, αυτισμός, καρδιακή ανεπάρκεια, εμφύσημα, εγκεφαλικά επεισόδια, κατάγματα/τραύματα, οστεοαρθρίτιδα) και εγκαυμάτων

Στην πλειονότητα των ασθενειών σήμερα χρησιμοποιούνται τα αυτόλογα κύτταρα κι όχι τα αλλογενή κύτταρα (από συμβατό δότη)

Μόνο σε ορισμένες μορφές λευχαιμίας το παιδί δεν μπορεί, κατόπιν εξετάσεων, να χρησιμοποιήσει τα δικά του βλαστοκύτταρα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν βλαστοκύτταρα ούτε και από άλλον δότη

Το κόστος των αυτόλογων θεραπειών είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτό των αλλογενών (από συμβατό δότη)

Οι επιπλοκές των αλλογενών μεταμοσχεύσεων (από συμβατό δότη) μπορεί να είναι πολύ σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή, σε σχέση με τις αυτόλογες

Τα ποσοστά θεραπείας ασθενών που έλαβαν βλαστοκύτταρα μέσα από την οικογένεια για κακοήθεις ασθένειες είναι 8 φορές υψηλότερα, συγκρινόμενα με τη λήψη μοσχεύματος από άγνωστο δότη

Δημοσιευμένα αποτελέσματα σημαντικών διεθνών μελετών έδειξαν ότι το 83% των μοσχευμάτων βλαστοκυττάρων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της λευχαιμίας, παιδικού καρκίνου, λεμφωμάτων και αιμοσφαιρινοπαθειών, προήλθαν μέσα από την οικογένεια και μόνο το 17% προήλθε από δημόσια τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) παραμένει ως βασική πηγή αρχέγονων νεαρών κυττάρων για τη θεραπεία ορισμένων καρκίνων και η δημιουργία στο εργαστήριο ειδικών θεραπευτικών λεμφοκυττάρων (CAR T) από τα Τ λεμφοκύτταρα που υπάρχουν στο αίμα, μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για τα παιδιά που οι γονείς τους προνόησαν να φυλάξουν το πολύτιμο αυτό υλικό.

 

Το ΟΠΑ είναι πλούσιο και σε T Reg (ρυθμιστικά) λεμφοκύτταρα και κύτταρα φυσικούς φονείς (NK, natural killer cells), τα οποία δρουν συνεργικά με τα ειδικά  θεραπευτικά κύτταρα CAR T. Επειδή οι θεραπείες μελλοντικά θα είναι αυτόλογες και εξατομικευμένες, το ΟΠΑ θα αποτελεί άριστο υλικό εφαρμογής νεότερων γονιδιακών και κυτταρικών θεραπειών που θα αφορούν όχι μόνο τον καρκίνο, αλλά και άλλες νόσους οι οποίες σήμερα θεωρούνται ανίατες. Οι κλασικές αλλογενείς μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών -λόγω των μεγάλων ποσοστών απόρριψης και των παρενεργειών της χημειοθεραπείας- πρόκειται σύντομα να αντικατασταθούν από νέες τεχνολογίες, που φαίνεται ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικές και θα βελτιώνονται συνεχώς.

 

CAR T λεμφοκύτταρα έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές κλινικές δοκιμές για τη θεραπεία της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας, λεμφωμάτων, καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, μεσοθηλιωμάτων και καρκίνου του παγκρέατος. Η μέθοδος δοκιμάζεται ακόμη και για τη θεραπεία της λοίμωξης από τον ιό HIV.

 

ΠΟΙΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΣΤΗ BIOHELLENIKA

Στα διεθνώς διαπιστευμένα από την ΑΑΒΒ (American Association of Blood Banks) και αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Υγείας εργαστήριά μας απομονώνουμε και φυλάσσουμε τα περισσότερα σε αριθμό και είδος βλαστοκύτταρα.

Αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα

Η μέθοδος που ακολουθούμε προσφέρει τη φύλαξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού βλαστοκυττάρων. Με τις μεθόδους που ακολουθούμε διασώζουμε το 99 +/-1% των αρχικών κυττάρων που συλλέγονται.

Απομακρύνουμε το 98% των ερυθρών αιμοσφαιρίων και φυλάσσουμε καθαρά βλαστοκύτταρα, τα πλέον κατάλληλα για θεραπείες Αναγεννητικής Ιατρικής. Τα καθαρά βλαστοκύτταρα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και από άλλα μέλη της οικογένειας, χωρίς τον περιορισμό της -τυχόν διαφορετικής- ομάδας αίματος.

Επειδή φυλάσσονται καθαρά βλαστοκύτταρα, χρησιμοποιούμε ελάχιστη κρυοπροστατευτική ουσία, η οποία δε χρειάζεται να αφαιρεθεί κατά τη χορήγησή τους και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία απώλεια κυττάρων κατά την απόψυξή τους.

Η βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων μετά την απόψυξη παραμένει υψηλή, όπως έχει διαπιστωθεί από τα μεταμοσχευτικά κέντρα στα οποία έγινε χορήγηση.

Έχουμε τη δυνατότητα συλλογής επιπλέον βλαστοκυττάρων με την πατενταρισμένη και βραβευμένη μέθοδο της αποστράγγισης του πλακούντα, την οποία χρησιμοποιούμε με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια.

 

Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα

Προσφέρουμε τη φύλαξη των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων του ιστού του ομφαλίου λώρου από όλο το μήκος του και τα αποθηκεύουμε με τη μορφή κυττάρων, έτοιμων προς χρήση. Τα κύτταρα αυτά είναι τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα στην Ιατρική για θεραπείες Αναγεννητικής Ιατρικής και προβλέπεται ότι θα αποτελέσουν στο μέλλον πηγή δημιουργίας εξατομικευμένων βιολογικών φαρμάκων.

 

Βλαστοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος

Από το ομφαλικό αίμα απομονώνεται και φυλάσσεται το υγιές και νεαρό ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού, το οποίο περιλαμβάνει τα λεμφοκύτταρα, τα κύτταρα ΝΚ, τα μονοκύτταρα και τον ιδιαίτερο πληθυσμό των Τ ανοσορυθμιστικών (T Reg) κυττάρων.

Tα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται στις εξατομικευμένες ανοσοθεραπείες του καρκίνου και της λευχαιμίας, χωρίς προηγούμενη χρήση χημειοθεραπείας.

Από τα μονοκύτταρα του ομφαλικού αίματος δημιουργούνται δενδριτικά κύτταρα, τα οποία αποτελούν τη βάση δημιουργίας εξατομικευμένων εμβολίων για τη θεραπεία του καρκίνου και της λευχαιμίας.

VSELs (Very Small Embryonic Like Stem Cells)

Tα VSELs -λόγω του μικρού μεγέθους τους- μέχρι σήμερα απορρίπτονταν μετά την απομόνωση των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Στη Biohellenika πραγματοποιείται απομόνωσή τους και φύλαξή τους σε χωριστό κρυοφιαλίδιο. Τα κύτταρα αυτά είναι τα πλέον αρχέγονα του σώματος και αποτελούν μητρικές μορφές ενήλικων κυττάρων του οργανισμού. Η ιδιαίτερη αξία τους έγκειται στο γεγονός ότι, επειδή έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται χωρίς να διαφοροποιούνται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κυτταρικών σειρών οργάνων του ανθρώπινου σώματος, συμπεριλαμβανομένων των ωαρίων και των σπερματοζωαρίων. Τα κύτταρα αυτά φαίνεται να αποτελούν το μέλλον της εξατομικευμένης Ιατρικής.

 

Κοκκώνα Κουζή Κολιάκου
Καθηγήτρια Ιατρικής
Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών της Biohellenika